Denstal koulutuskumppanina

22.5.2024

Denstal toimii Spider Medin koulutuskumppanina.

Spider Medin suuhygienisti Inari kertoo oman koulutuskokemuksensa Denstalin Ergonomia – yksintyöskentely -verkkokurssista.

Mitä konkreettisia tietoja ja taitoja olet oppinut verkkokurssin aikana?

Minulle tuli uutena tietona, että ergonomia on käsitteenä laajempi kuin vain oikeat työasennot (fyysinen ergonomia). Oli hyödyllistä ja mielenkiintoista perehtyä myös kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan.

Mikä oli suosikkiosasi verkkokurssista ja miksi?

Suosikkiosani oli ”ergonomiset työskentelytavat, sillä tässä luennossa käytiin syventävästi läpi oikeaoppisia työskentelyasentoja hyvin havainnollistavien kuvallisten esimerkkien avulla.

Kuinka selkeäksi koit verkkokurssin opetusmateriaalin?

Koin materiaalin selkeäksi ja alustan helppokäyttöiseksi. Kurssi oli jaettu sopivan mittaisiin ja ymmärrettäviin osioihin. Kurssilla eteneminen oli mielekästä ja helppoa, kun jokaisen materiaalin jälkeen pystyi painamaan ”seuraava” eikä tarvinnut etsiä sisällysluettelosta mitkä olinkaan jo katsonut.

Oletko saanut sovellettua oppimaasi käytäntöön? Jos kyllä, niin miten?

Opin konkreettisesti miten satulatuoli tulisi säätää itselleen sopivaksi oikeaa lonkkakulmaa ajatellen. Uskon, että olen aiemmin istunut liian matalalla. Jatkossa kiinnitän enemmän huomiota myös kirjaamisasentoon.

Mitä haluaisit sanoa niille, jotka harkitsevat verkkokurssille osallistumista?

Suosittelen kurssia kaikille, jotka kaipaavat tietojen päivitystä ja kertausta ergonomian osalta tai mahdollisesti kokevat jo nyt joskus työpäivien jälkeen väsymystä tai jopa kipuja kropassa.

Ergonomiaa käydään koulussa läpi, mutta nämä asiat unohtuvat helposti työelämään siirryttäessä. Tietojen päivitys ja uuden oppiminen ergonomian osalta on satsaus omaan tulevaisuuteen! Erityisesti keikkatyössä oikeanlaisen fyysisen ergonomian huomioiminen korostuu, kun työpisteet ovat vaihtuvia ja hyvin erilaisia.

Miten verkkokurssi ylitti odotuksesi? Tai jos ei, mitä olisit toivonut lisää?

Verkkokurssi oli vielä laajempi kuin olin ennakolta ajatellut. Kurssilta sai paljon laajaa yksityiskohtaista tietoa, jota voi hyödyntää käytännön työssä.