Oikomishoidon sarjakurssit

Tavoitteet: antaa valmiudet toimia oikomishoidon tiimissä ja suorittaa itsenäisesti oikomishoidon toimenpiteitä ortodontian erikoishammaslääkärin tai ortodontiaan perehtyneen hammaslääkärin kanssa.

Koulutuksen rakenne: koostuu 4 osiosta, joihin jokaiseen sisältyy:

 • Itsenäistä opiskelua
 • Luento / harjoitustyöpäivä
 • Käytännön harjoittelua työpaikalla
 • Kirjallinen tehtävä, jossa raportoidaan käytännön suoritteet. Suoritteista tulee olla todistus tehtävän liitteenä. Tarkempi ohjeistus annetaan kurssilla.

Arviointi: Osallistuja saa jokaisesta kurssitodistuksen.

Kukin kurssi (1-4) voidaan myös suorittaa itsenäisenä kurssina ja kurssit ovat laajuudeltaan 3 OSP.
Osallistumistodistuksen saa itsenäisen opiskelun ja luentopäivän jälkeen (ilman op)

Hinta: 340,00 + alv 24% / kurssi

Tulevat kurssit ja ilmoittautumisen löydät koulutuskalenterista →

Oikomishoidon sarjakurssi I

Ennen koulutuspäivää saat luettavaksi ennakkomateriaalia. Koulutuspäivän jälkeen kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Lopulliset todistukset osaamispisteillä lähetään Portfolion tarkastamisen jälkeen.

Teoreettinen osuus

 • Purennan jäljeltäminen
 • Kipsimallien valaminen
 • Purennan normaali kehitys
 • Purentavirheiden jaottelu
 • Purentavirheiden syntyminen
 • Oikomishoidon valinta terveyskeskuksessa
 • Valokuvaus

Harjoitustyöt

 • Purennan jäljentäminen – jäljennöksen ottaminen
 • Jäljennösten valaminen ja hionta
 • Valokuvaus

Osaamisen varmentaminen

 • Henkilökohtainen portfolio

Luennoitsijat

 • Erikoishammaslääkäri Elina Lintu
 • Hammashoitaja Kaija Irri

Oikomishoidon sarjakurssi II

Ennen koulutuspäivää saat luettavaksi ennakkomateriaalia.

Teoreettinen osuus

 • Tavallisimmat varhaishoidossa käytettävät oikomiskojeet ja niiden toimintamekanismit (QH, NV, vinoveto, kombiveto, aktivaattori, LM-aktivaattori, palatinaali-, linguaali- ja Nancen kaari, RME, kasvomaski)
 • Oikomishoidon instrumentit
 • Separointi, renkaan sementointi ja poistaminen
 • Niskaveto-kaaren taivutus

Harjoitustyöt

 • Renkaiden sementointi
 • Niskavetokaaren taivutus
 • Separointi, renkaiden sementointi ja renkaiden poistaminen 

Osaamisen varmentaminen

 • Henkilökohtainen portfolio

Luennoitsijat

 • Erikoishammaslääkäri Elina Lintu
 • Hammashoitaja Kaija Irri

Oikomishoidon sarjakurssi III

Ennen koulutuspäivää saat luettavaksi ennakkomateriaalia.

Teoreettinen osuus

 • Kiinteäkojehoito (brakettien asettelu, kaarilangat, ligeeraus)
 • Hampaan siirtotyypit ja kudosreaktiot hampaan siirrossa
 • Haittavaikutusten minimointi, dekalsifikaatiot, hampaan juurten resorptiot
 • Instrumentaatio ja niiden huoltaminen

Harjoitustyöt

 • “Hämähäkin” käyttäminen
 • Brakettien kiinnitys
 • kaarilangan ligeeraus
 • Instrumenttien käyttötarkoitukset ja huoltaminen

Osaamisen varmentaminen

 • Henkilökohtainen portfolio

Luennoitsijat

 • EHL Elina Lintu
 • HH Kaija Irri

Oikomishoidon sarjakurssi IV

Ennen koulutuspäivää saat luettavaksi ennakkomateriaalia.

Teoreettinen osuus

 • Ensiapu oikomishoidossa
 • Kaarilangan materiaalit kiinteäkojehoidossa
 • Retentio oikomishoidossa
 • Risti- ja saksikumivedot
 • Erityiskojeet oikomishoidossa (Castello-Morales, TPA-kari kielipallolla, Fränkel-koje, hybridit, BG-retraktori, T-loop -kaari, Sweep-kaaret)

Harjoitustyöt

 • Retentiolangan taivutus ja kiinnittäminen
 • Risti- ja saksikumivedon laittaminen ja/tai osakaaren taivuttaminen aukonsäilyttäjäksi

Osaamisen varmistaminen

 • Henkilökohtainen portfolio