Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus »

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 »

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 »

Asetus terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 1194/2003 »

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa »

Turvallinen lääkehoito »