Nuori nainen etäopiskelee pöydän ääressä

Verkkokurssit suun terveydenhoidon ammattilaisille

Verkkokurssit ovat jatkuvasti käynnissä olevia kursseja, joiden opiskelu on mahdollista omalla älylaitteella tai tietokoneella, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssille ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin ja käyttäjätunnuksen Denstalin oppimisalustalle. Uusia tunnuksia lähetetään säännöllisesti.

Kurssi sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot, taustamateriaalit ja harjoitustehtäviä. Siihen sisältyy myös verkossa tapahtuva osaamisen varmentaminen. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumistodistuksen.
Kurssitarjonta

Kurssitarjonta

Ergonomia – Työparityöskentely

Ergonomian avulla pyritään tasapainottamaan ja huomioimaan kaikkia työhön liittyviä tekijöitä, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa: työasennot, työvälineet, työn aikataulutus,psyykkiset- ja sosiaaliset voimavarat, sekä vapaa-ajan merkit ...

Ergonomia – Yksintyöskentely

Ergonomian avulla pyritään tasapainottamaan ja huomioimaan kaikkia työhön liittyviä tekijöitä, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa: työasennot, työvälineet, työn aikataulutus,psyykkiset- ja sosiaaliset voimavarat, sekä vapaa-ajan merkit ...

SPR Hätäensiapukurssi 4t

Tervetuloa ilmoittautumaan täysin verkossa käytävään sertifioituun SPR Hätäensiapukurssi 4 t -verkkokoulutukseen! Koulutus sopii kaikille hammashoidon ammattilaisille ja antaa hyvät perusteet hätäensiavun aloittamiseen ja akuutin tilanteen ...

TMD – Purentafysiologia

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus​. Kohtaatko työssäsi ihmisiä, joilla on haasteita purentaelimistössä?Haluatko laajentaa osaamistasi ja monipuolistaa asiakas ja potilastyötäsi? Purentafysiologian – TMD verkkokurssi on juuri sinua ...

Lasten suun terveystarkastus

Lasten suun terveystarkastus verkkokurssi! Kohtaatko potilastyössäsi lapsiasiakkaita? Tavoitteesi on hyödyntääviimeisimpiä hoitosuosituksia ja tunnistaa lasten suun terveydenhuollon erityispiirteitä lapsiasiakkaita kohdatessasi. Haluatko laajentaa osaamistasi? Verkkokurssin jälkeen sinulla ...

Terveyden edistäminen

Kaipaatko käytännönläheisiä työkaluja siihen, mitä juuri sinä voisit tehdä suun terveydenedistämisen hyväksi? Terveyden edistäminen kuuluu kaikille suun terveydenhuollon ammattihenkilöille Hammashoitaja/ lähihoitaja työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen, ...

Välinehuolto

Teetkö työssäsi suun terveydenhuollon välinehuoltoa? Verkkokurssion käytännönläheinen ja sisältää runsaasti hyödyllisiä vinkkejävälinehuollon toiminnan kehittämiseen! Kurssi on suunnattu suun terveydenhuollon ammattilaisille ja välinehuoltajille. Koulutus toteutetaan selainpohjaisena ...

Hygienia ja käsihygienia (suojaimet)

Verkkokurssin käytyäsi hallitset viranomaissuositusten  ja -vaatimusten mukaisen aseptisen työskentelyn vastaanotolla. Kurssin tavoitteena on siirtää tiedot teoriasta käytäntöön.  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita Luennoitsijat

Opiskelijan ohjaus

Ohjaatko työssäsi opiskelijoita? Suun terveydenhuollossa kliininenharjoittelu on merkittävä osa opiskelijan ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijan ohjaajan ohjausosaaminen on keskeisessä roolissa opiskelijan osaamisen ja kasvun tukemisessa käytännön harjoitteluiden ...

Lääkehoidon verkkokoulutus

Ovatko lääkelupasi kunnossa? Lääkeluvat ovat voimassa yleensäkorkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia! Denstal Oy:n ja ProEdun tarjoama lääkehoidon verkkovalmennus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää viranomaismääräykset ...