Nuori nainen etäopiskelee pöydän ääressä

Verkkokurssit suun terveydenhoidon ammattilaisille

Verkkokurssit ovat jatkuvasti käynnissä olevia kursseja, joiden opiskelu on mahdollista omalla älylaitteella tai tietokoneella, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssille ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin ja käyttäjätunnuksen Denstalin oppimisalustalle. Uusia tunnuksia lähetetään säännöllisesti.

Kurssi sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot, taustamateriaalit ja harjoitustehtäviä. Siihen sisältyy myös verkossa tapahtuva osaamisen varmentaminen. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumistodistuksen.
Kurssitarjonta

Kurssitarjonta

SPR Hätäensiapukurssi 4t

Tervetuloa ilmoittautumaan täysin verkossa käytävään sertifioituun SPR Hätäensiapukurssi 4 t -verkkokoulutukseen! Koulutus sopii kaikille hammashoidon ammattilaisille ja antaa hyvät perusteet hätäensiavun aloittamiseen ja akuutin tilanteen ...

TMD – Purentafysiologia

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus​. Haluatko laajentaa osaamistasi ja monipuolistaa asiakas ja potilastyötäsi? Purentafysiologian – TMD verkkokurssi on juuri sinua varten! Verkkokurssin jälkeen sinulla on tieto ...

Lasten suun terveystarkastus

Suun terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus​. Haluatko laajentaa osaamistasi? Lasten suun terveystarkastus verkkokurssi on juuri sinua varten! Verkkokurssin jälkeen sinulla on tieto ja taito miten toimia ...

Terveyden edistäminen

Kurssi on suunnattu kaikille suun terveydenhuollon ammattilaisille. Valmennus toteutetaan selainpohjaisena verkkovalmennuksena. Kurssi sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot (videoina), taustamateriaaleja, testin kunkin osion päätteeksi sekä todistuksen.   ...

Käsihygienia ja suojaimet

Kurssi on suunnattu suun terveydenhuollon ammattilaisille ja välinehuoltajille. Valmennus toteutetaan selainpohjaisena verkkovalmennuksena. Verkkovalmennus sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot (videoina), joitain taustamateriaaleja, testin kurssin päätteeksi sekä ...

Välinehuolto

Kurssi on suunnattu suun terveydenhuollon ammattilaisille ja välinehuoltajille. Valmennus toteutetaan selainpohjaisena verkkovalmennuksena. Verkkovalmennus sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot (videoina), joitain taustamateriaaleja, testin kunkin osion päätteeksi ...

Hygienian verkkokurssi

Verkkokurssin käytyäsi hallitset viranomaissuositusten  ja -vaatimusten mukaisen aseptisen työskentelyn vastaanotolla. Kurssin tavoitteena on siirtää tiedot teoriasta käytäntöön.  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita Vastaanoton omavalvonta ja ...

Opiskelijan ohjaus

Kliininen harjoittelu on keskeinen osa suun terveydenhuollon ammatillisissa koulutuksissa. Kliinisten harjoitteluiden laajuudet ja koulutusrakenteiden muutokset edellyttävät suun terveydenhuollon ammattilaisilta ohjausresursseja ja opiskelijaohjausosaamista. Keskeisenä vaikuttavana tekijänä opiskelijan ...

Lääkehoidon verkkovalmennus

Denstal Oy:n ja Proedun tarjoama lääkehoidon verkkovalmennus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää viranomaismääräykset ja suositukset. Proedu Oy:n asiantuntijat ovat tehneet suuhygienisteille ja hammashoitajille räätälöidyn lääkehoidon verkkokoulutuksen jo ...