Nuori nainen etäopiskelee pöydän ääressä

Verkkokurssit suun terveydenhoidon ammattilaisille

Verkkokurssit ovat jatkuvasti käynnissä olevia kursseja, joiden opiskelu on mahdollista omalla älylaitteella tai tietokoneella, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssille ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin ja käyttäjätunnuksen Denstalin oppimisalustalle. Uusia tunnuksia lähetetään säännöllisesti.

Kurssi sisältää kiinnostavat ja käytännönläheiset luennot, taustamateriaalit ja harjoitustehtäviä. Siihen sisältyy myös verkossa tapahtuva osaamisen varmentaminen. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumistodistuksen.
Kurssitarjonta

Kurssitarjonta

Hoidon tarpeen arviointi etänä

Tämä verkkokurssi on suunnattu niille henkilöille, jotka tekevät suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointeja etänä puhelimitse tai haluavat oppia lisää asiasta. Laadukas hoidon tarpeen arviointi vaatii ...

Ergonomia – Työparityöskentely

Tämä verkkokurssi on suunnattu niille henkilöille, jotka työskentelevät työparin kanssa suun terveydenhuollon työtehtävissä! Hyvä työergonomia vaatii runsaasti tietoa ja taitoa! Ergonomian avulla pyritään tasapainottamaan ja ...

Ergonomia – Yksintyöskentely

Tämä verkkokurssi on suunnattu sun terveydenhuollossa yksin työtä tekeville ammattilaisille. Hyvä työergonomia vaatii runsaasti tietoa ja taitoa! Ergonomian avulla pyritään tasapainottamaan ja huomioimaan kaikkia työhön ...

SPR Hätäensiapukurssi 4t

Poistunut toistaiseksi verkkokurssi valikoimasta. Saatavissa erillisellä tilauksella/ sopimuksella. Olethan yhteydessä koulutus@denstal.fi Tervetuloa ilmoittautumaan täysin verkossa käytävään sertifioituun SPR Hätäensiapukurssi 4 t -verkkokoulutukseen! Koulutus sopii kaikille ...

TMD – Purentafysiologia

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus​. Kohtaatko työssäsi ihmisiä, joilla on haasteita purentaelimistössä?Haluatko laajentaa osaamistasi ja monipuolistaa asiakas ja potilastyötäsi? Purentafysiologian – TMD verkkokurssi on juuri sinua ...

Lasten suun terveystarkastus

Lasten suun terveystarkastus verkkokurssi! Kohtaatko potilastyössäsi lapsiasiakkaita? Tavoitteesi on hyödyntääviimeisimpiä hoitosuosituksia ja tunnistaa lasten suun terveydenhuollon erityispiirteitä lapsiasiakkaita kohdatessasi. Haluatko laajentaa osaamistasi? Verkkokurssin jälkeen sinulla ...

Terveyden edistäminen

Kaipaatko käytännönläheisiä työkaluja siihen, mitä juuri sinä voisit tehdä suun terveydenedistämisen hyväksi? Terveyden edistäminen kuuluu kaikille suun terveydenhuollon ammattihenkilöille Hammashoitaja/ lähihoitaja työn tavoitteena on väestön suun terveydentilan kohentaminen, ...

Välinehuolto

Verkkokurssiin tulossa päivitys keväällä 2024. Vuoden 2024 aikana ostettuihin verkkokursseihin kuuluu automaattisesti aiempi ja uudempi versio verkkokurssista, sen valmistuttua. Teetkö työssäsi suun terveydenhuollon välinehuoltoa? Verkkokurssion ...

Hygienia ja käsihygienia (suojaimet)

Verkkokurssin käytyäsi hallitset viranomaissuositusten  ja -vaatimusten mukaisen aseptisen työskentelyn vastaanotolla. Kurssin tavoitteena on siirtää tiedot teoriasta käytäntöön.  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita Luennoitsijat

Opiskelijan ohjaus

Ohjaatko työssäsi opiskelijoita? Suun terveydenhuollossa kliininenharjoittelu on merkittävä osa opiskelijan ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijan ohjaajan ohjausosaaminen on keskeisessä roolissa opiskelijan osaamisen ja kasvun tukemisessa käytännön harjoitteluiden ...