Lääkehoito

Verkkokurssi

Ilmoittaudu →

Ovatko lääkelupasi kunnossa? Lääkeluvat ovat voimassa yleensä
korkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia!

Denstal Oy:n ja ProEdun tarjoama lääkehoidon verkkovalmennus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää viranomaismääräykset ja suositukset.

ProEdu Oy:n asiantuntijat ovat tehneet suuhygienisteille ja hammashoitajille räätälöidyn lääkehoidon verkkokoulutuksen jo vuonna 2015. Vuoden 2016 keväällä koulutus päivitettiin Sosiaali- ja terveysministeriön uusien ohjeiden mukaiseksi ja se vastaa sisällöltään suuhygienisteiltä ja hammashoitajilta vaadittavaa lisäkoulutuksen laajuutta.

2021 Sosiaali – ja terveydeministeriön päivitetyn ohjeen mukaan materiaaleihin on lisätty fluoria käsittelevä osuus sekä anafylaktinen reaktio ja sen hoito adrenaliinilla.

-Verkkokoulutus on toteutettu äänivideoina, materiaalia voi kuunnella ja lukea.

-Verkkokoulutukset ovat käytännönläheisiä.

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen eli ns. lääkehoidon koe/ tentti vaatii valvojan. Valvoja voi toimia esimerkiksi esihenkilösi. Ilmoittautumislomakkelle tulee ilmoittaa valvojan nimi ja sähköposti.

Verkkokoulutuksessa on valittavana kaksi kokonaisuutta:

 • Laaja lääkehoidon verkkokoulutus, joka kaikkien suuhygienistien ja hammashoitajien tulisi STM:n ohjeiden mukaan suorittaa. Koulutuksen laajuus on 3,5 osp. 80 €+ alv 24% (19,20 €)
 • Mikäli olet suorittanut lääkehoidon teoriaperusteet, PKV-lääkelupakoulutuksen ja lääkelaskennan koulutuksen, riittää suppeampi Lääkkeet suunhoidossa osuus. Sen laajuus on 0,5 osp. 60€ + alv. 24% (14,40 €)

Muista ottaa ilmoittautumislomakkeessa kantaa, kumman haluat suorittaa.

Koulutus sisältää seuraavat osat, joista jokaiseen kuuluu oma osaamisen varmistaminen/ tentti (runsaasti uusinta mahdollisuuksia):

Lääkehoidon teoriaperusteet

 • Keskeiset viranomaissäädökset
 • Turvallinen lääkehoito
 • Lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät kysymykset
 • Farmakologian perusteet
 • Farmakokinetiikka
 • Farmakodynamiikka
 • Lääkemuodot ja antotavat
 • Lääkkeiden käsittely
 • Pakkausmerkinnät, termit ja mittayksiköt

PKV-Lääkelupakoulutus

Lääkelaskenta

 • Matemaattiset apuvälineet
 • Mittayksiköt
 • Ratkaisumenetelmiä
 • Lääkkeen annostelu
 • Haasteellisiksi koetut tehtävätyypit
 • Harjoitustestejä

Lääkkeet suunhoidossa (Suppeassa koulutuksessa suoritetaan vain tämä osuus)

 • Lääkityksen tarkastaminen ennen toimenpiteitä
 • Esilääkitys
 • Verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet
 • Suun kuivuttaa aiheuttavat lääkkeet
 • Lääkkeiden aiheuttamat haitat suussa
 • Esilääkityksen yhteensopivuuden tarkistaminen asiakkaalla käytössä olevien lääkkeiden kanssa
 • Mikrobilääkkeet
 • Tulehduskipulääkkeet
 • Iäkkään asiakkaan lääkityksen huomioiminen
 • Puudutteet
 • Fluori
 • Anafylaktinen reaktio ja sen hoito adrenaliinilla
Lääkehoito
Tunnukset verkkoalustalle ovat voimassa 6 kuukautta
0,5 osp ja 3,5 osp
Kurssin suorittamiseen on hyvä varata noin 1-3 työpäivää
Suppea 60,- (14,40,-) tai Laaja 80,- (19,20,-)
Ilmoittaudu →

Verkkokurssin tunnukset lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Huomioithan:

 • Tunnukset ovat henkilökohtaisia
 • Ilmoittautuminen on sitova

Lisää verkkokursseja

← Takaisin koulutuskalenteriin